Ubezpieczenia finansowe

Prowadzisz własny biznes i chcesz mieć większe poczucie bezpieczeństwa? Zabezpiecz swoją działalność! Firma Karczewski posiada bogatą ofertę ubezpieczeń przygotowanych z myślą o firmach. Pomożemy Ci dobrać polisę dopasowaną do Twojej branży, sposobu prowadzenia działalności i wielkości firmy.

Co zyskujesz dzięki gwarancjom?

 • Szybszy rozwój firmy bez konieczności zamrażania własnych środków pieniężnych, dzięki czemu poprawisz płynność finansową swojej firmy
 • Oszczędności – gwarancje mają niższy koszt niż kredyt
 • Uwolnienie limitu kredytowego Twojej firmy w banku
 • Zwiększenie wiarygodności firmy
 • Możliwość udziału w wielu przetargach i realizacji wielu kontraktów jednocześnie
 • Możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wykonane usługi (bez tworzenia kaucji na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

Co zyskujesz dzięki współpracy z InterRisk?

 • Indywidualne podejście  w ocenie ryzyka, uwzględniające potrzeby Twojej firmy
 • Profesjonalne doradztwo i miłą obsługę

Oferujemy m.in. następujące gwarancje:

 • gwarancje zapłaty wadium
 • gwarancje należytego wykonania umowy
 • gwarancje należytego usunięcia wad i usterek
 • gwarancje zwrotu zaliczki

Oferujemy możliwość zawarcia umowy generalnej o udzielanie gwarancji.

Wymagane dokumenty

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (w tym spółki cywilne osób fizycznych) PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • potwierdzenie nadania nr REGON i NIP
 • oświadczenie majątkowe (druk w załączeniu)
 • dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za dwa ostatnie lata
 • bieżące dokumenty finansowe (bilans i rachunek zysków i strat lub F-01 za poprzedni kwartał br.)
 • oświadczenie Wnioskodawcy (druk w załączeniu)
 • aktualne zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
 • aktualna opinia bankowa
 • referencje na wykonane przez Wnioskodawcę prace zbliżone do przedmiotu przetargu

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (w tym spółki cywilne osób fizycznych) KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • potwierdzenie nadania nr REGON i NIP
 • oświadczenie majątkowe (druk w załączeniu)
 • roczne deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata
 • zestawienie przychodów i kosztów w roku bieżącym
 • deklaracja majątkowa (druk w załączeniu)
 • oświadczenie Wnioskodawcy (druk w załączeniu)
 • aktualne zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
 • aktualna opinia bankowa
 • referencje na wykonane przez Wnioskodawcę prace zbliżone do przedmiotu przetargu

OSOBY PRAWNE
(BEZ SPÓŁEK JAWNYCH i PARTNERSKICH)

 • aktualny odpis z KRS
 • potwierdzenie nadania nr REGON i NIP
 • dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za dwa ostatnie lata
 • bieżące dokumenty finansowe (bilans i rachunek zysków i strat lub F-01 za poprzedni kwartał br.)
 • oświadczenie Wnioskodawcy (druk w załączeniu)
 • aktualne zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
 • aktualna opinia bankowa
 • referencje na wykonane przez Wnioskodawcę prace zbliżone do przedmiotu przetargu

SPÓŁKI JAWNE I PARTNERSKIE
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • aktualny odpis z KRS
 • potwierdzenie nadania nr REGON i NIP
 • oświadczenia majątkowe (druk w załączeniu) wspólników
 • dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za dwa ostatnie lata
 • bieżące dokumenty finansowe (bilans i rachunek zysków i strat lub F-01 za poprzedni kwartał br.)
 • oświadczenie Wnioskodawcy (druk w załączeniu)
 • aktualne zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
 • aktualna opinia bankowa
 • referencje na wykonane przez Wnioskodawcę prace zbliżone do przedmiotu przetargu

SPÓŁKI JAWNE I PARTNERSKIE
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • aktualny odpis z KRS
 • potwierdzenie nadania nr REGON i NIP
 • oświadczenie majątkowe (druk w załączeniu)
 • roczne deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata
 • zestawienie przychodów i kosztów w roku bieżącym
 • deklaracja majątkowa (druk w załączeniu)
 • oświadczenie Wnioskodawcy (druk w załączeniu)
 • aktualne zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
 • aktualna opinia bankowa
 • referencje na wykonane przez Wnioskodawcę prace zbliżone do przedmiotu przetargu

Ubezpiecz majątek i rozwijaj swój biznes!

NASI PARTNERZY