Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży​

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych zapewnia wsparcie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku stan zdrowia dziecka się pogorszy. 

W takiej sytuacji wypłacane zostaje odszkodowanie, zwracane zostają koszty leczenia, rehabilitacji oraz zapewniona zostanie pomoc medyczna. 

Ochrona działa przez całą dobę w kraju i za granicą:

  • w szkole, przedszkolu, żłobku
  • w drodze do/z przedszkola, szkoły, żłobka
  • w czasie zajęć pozalekcyjnych, również wszystkich sportowych
  • w domu, u znajomych
  • na dyskotece, na wakacjach
  • na placu zabaw
  • podczas uprawiania sportów
  • w czasie praktyk szkolnych

Z Firmą Karczewski zyskasz najlepsze warunki ubezpieczeń!

NASI PARTNERZY